متن مهدوی

اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان

?”اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان”

۱. «صاحب» در صحف ابراهیم(علیه السلام)
۲. «قائم» در زبور سیزدهم
۳. «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم
۴. «ماشیح» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی

۵. «مهمیدآخر» در انجیل
۶. «سروش ایزد» در زمزم زرتشت
۷. «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان
۸. «خسرو» در کتاب مجوس

۹. «میزان الحق» در کتاب اَثری
۱۰. «پرویز» در کتاب برزین آذرفارسیان
۱۱. «کلمة الحق» در صحیفه آسمانی
۱۲. «فردوس الاکبر» در کتاب قبروس رومیان

۱۳. «فرخنده» در کتاب وشن جوک
۱۴. «فیروز» (منصور) در کتاب اشعیا
۱۵. «بقیة الله» در کتاب دوهر
۱۶. «قاطع» در کتاب قنطره

?:تنها راه، احمدی و فرزادفرد، ص۱۱۰

خواندن مطالب مفید بیشتر
پیش بینی ائمه از انحراف در مهدویت

نوشته‌های مرتبط

نکته های دعای عهد بخش پنجم

Montazer

دلایل عقلی و نقلی مبنی بر نصرت امام حسین

Montazer

اﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﺪﻭﻳﺖ قسمت اول

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد