آذر ۱۸, ۱۳۹۷
متن مهدوی

اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان

?”اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان”

۱. «صاحب» در صحف ابراهیم(علیه السلام)
۲. «قائم» در زبور سیزدهم
۳. «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم
۴. «ماشیح» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی

۵. «مهمیدآخر» در انجیل
۶. «سروش ایزد» در زمزم زرتشت
۷. «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان
۸. «خسرو» در کتاب مجوس

۹. «میزان الحق» در کتاب اَثری
۱۰. «پرویز» در کتاب برزین آذرفارسیان
۱۱. «کلمة الحق» در صحیفه آسمانی
۱۲. «فردوس الاکبر» در کتاب قبروس رومیان

۱۳. «فرخنده» در کتاب وشن جوک
۱۴. «فیروز» (منصور) در کتاب اشعیا
۱۵. «بقیة الله» در کتاب دوهر
۱۶. «قاطع» در کتاب قنطره

?:تنها راه، احمدی و فرزادفرد، ص۱۱۰

Related posts

گونه شناسی یاران امام زمان(عج)

Entezar

سلاح حضرت مهدی (عج) چیست

Entezar

امام زمان(عج) و حضرت یوسف(ع)

Entezar

دیدگاه شما چیست؟