متن مهدوی

اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان

?”اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان”

۱. «صاحب» در صحف ابراهیم(علیه السلام)
۲. «قائم» در زبور سیزدهم
۳. «قیدمو» در تورات به لغت ترکوم
۴. «ماشیح» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی

۵. «مهمیدآخر» در انجیل
۶. «سروش ایزد» در زمزم زرتشت
۷. «خجسته» (احمد) در کندرال فرنگیان
۸. «خسرو» در کتاب مجوس

۹. «میزان الحق» در کتاب اَثری
۱۰. «پرویز» در کتاب برزین آذرفارسیان
۱۱. «کلمة الحق» در صحیفه آسمانی
۱۲. «فردوس الاکبر» در کتاب قبروس رومیان

۱۳. «فرخنده» در کتاب وشن جوک
۱۴. «فیروز» (منصور) در کتاب اشعیا
۱۵. «بقیة الله» در کتاب دوهر
۱۶. «قاطع» در کتاب قنطره

?:تنها راه، احمدی و فرزادفرد، ص۱۱۰

نوشته‌های مرتبط

نیاز ما به امام زمان(عج)

Entezar

دوران غربت و تنهایی امام زمان(عج)

Entezar

عروسی که مورد رضایت امام زمان باشد

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد