ارتباط با ما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بخش در ارتباط با ما برای این ایجاد شد تا شما کاربران عزیز وب سایت بیت ظهور

 تیم مدیریتی ما را با انتقادات و پیشنهادات خود یاری دهید   ارتباط با ما2 

تا هر روز شاهد پیشرفت و بهتره شدن سایت شویم

 

برای ارتباط با تیم مدیریتی  پل های ارتباطی زیر برای شما عزیزان

فراهم شده است

 

۱⃣ ارتباط از طریق تلگرام با تیم مدیریتی

۲⃣ ✅ ارتباط از طریق ایسنتاگرام با تیم مدیریتی

۳⃣  ارتباط از طریق رایان نامه با تیم مدیریتی

info@beitezohoor.ir

 

ارتباط از طریق تلگرام با سایت بیت ظهورارتباط از طریق ایسنتاگرام با سایت بیت ظهور