متن مهدوی

ارتباط امام حســـــین و امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

ارتباط امام حســـــین (ع)و امام زمان (عج)

قسمت 1⃣ از 2⃣

این دو امام بزرگوار, ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند که به برخی اشاره می کنیم:
مهدی(عج) , فرزند حســـین و خونخواه اوســــت.
هنگام ظهور نخسـتــین  کــلامش, یاد حســــین است.
در القــاب <<ثارالله>> و <<وترالموتور>> و <<طریدالشرید>> هر دو شریکــند.
با فضیلــت ترین اعمال شب ولادت حـــضرت مهـــدی(عج), زیارت امـــام حســـین(ع) است.
امام حســــین(ع) از مـــکه به کـــوفه رفت و حـــضرت مهـــدی(ع) نـــیز از مــکه به کـــوفه خواهد رفت و مــقر حــکومــت خود را در کــوفه قــرار خــواهد داد.
فرشـــته هایی که به یــاری حســــین آمدنــد, از یــاوران حضــرت مهــدی(عج) هســـتند.
امــام حســـین (ع) در عصــر ظــهور مـــهدی(عج), نخســـتین کســــی اســــت که رجـــعت مــی کـــند.
هر دو امــام در هـــدف مشــترکند.
امام بــاقر علیه السلام مــی فرمــاید:
“هـــنگامـی کــه قــائم مــا قیــام کــند, هــر آیــنه بــاطل از بــین میرود.”
هــدف امــام حســین علــیه السلام نیــز در زیــارتاربــعین آمــده اســت:
“خون خــود را تــقدیم تـــو کــرد, تــا انــسان ها را از نــادانــی و گــمراهـی رهــایی بــخشد.”

دانســتنی های مهدویــت, تونــه ای

نوشته‌های مرتبط

منجی در هندو

Montazer

شرايط سرعت در تأثير دعاى فرج

Montazer

حدیث شناسی بخش یازدهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد