متن مهدوی

اثار دعای فرج

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آثار دعای فرج [الهی عظم البلاء…]

قسمت ۱⃣ از ۹⃣


۱-  فـرمایـش حضــرت ولــی عصـــــر(عج) است که:“بسیــار دعــا کنیــد بــرای تعجیــل فــرج،کـه همــانــا آن فـــرج شمــا اسـت”.

۲-  ایــن دعــا سبـب زیــاد شــدن نعمتهــاســت.

۳-  اظهار محبــت قلبــی بــه
امـــام زمـــــان (عج)اســـت.

۴- از نشانه های انتظار است.

۵- زنــده کــردن امــر ائمــه ی اطــهار(ع) اســت.

۶-  مــایــه ی نــاراحتــی شیــطان لعــین اســـت.

۷- نجــات یـافتـــن ار فتنــه هــای آخــر الــزمان اســت.

۸-  ادا نمـــودن قسمتــی از حقــوق آن حضــــــرت اســـت.

۹-  تعظیـــــم خــداونــــد و دیـــن خــداونــد اســـت.

۱۰- حضـــرت صـــاحــب الـــزمان(عج) در حــق او  دعــا می کنــد.

الفبای مهدویت؛ مجتبی تونه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج!

خواندن مطالب مفید بیشتر
اثار دعای فرج بخش سوم

نوشته‌های مرتبط

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش سوم

Montazer

اشعار انتظار حضرت مهدی (عج)

Entezar

امداد غیبی برای امام زمان با توضیحات کامل

کبری خجسته
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد