متن مهدوی

اثار دعای فرج

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آثار دعای فرج [الهی عظم البلاء…]

قسمت ۱⃣ از ۹⃣


۱-  فـرمایـش حضــرت ولــی عصـــــر(عج) است که:“بسیــار دعــا کنیــد بــرای تعجیــل فــرج،کـه همــانــا آن فـــرج شمــا اسـت”.

۲-  ایــن دعــا سبـب زیــاد شــدن نعمتهــاســت.

۳-  اظهار محبــت قلبــی بــه
امـــام زمـــــان (عج)اســـت.

۴- از نشانه های انتظار است.

۵- زنــده کــردن امــر ائمــه ی اطــهار(ع) اســت.

۶-  مــایــه ی نــاراحتــی شیــطان لعــین اســـت.

۷- نجــات یـافتـــن ار فتنــه هــای آخــر الــزمان اســت.

۸-  ادا نمـــودن قسمتــی از حقــوق آن حضــــــرت اســـت.

۹-  تعظیـــــم خــداونــــد و دیـــن خــداونــد اســـت.

۱۰- حضـــرت صـــاحــب الـــزمان(عج) در حــق او  دعــا می کنــد.

الفبای مهدویت؛ مجتبی تونه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج!

نوشته‌های مرتبط

یارباشیم مثل اصحاب امام حسین(ع)

فاطمه جهاد

ایا امام زمان(عج) در میان مردم زندگی می‌ کند

Entezar

اﮔﺎﻫﻲ امام زمان بر ﺍﺣﻮﺍﻟﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺷﻴﻌیان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد