متن مهدوی

اثار دعای فرج

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

آثار دعای فرج [الهی عظم البلاء…]

قسمت ۱⃣ از ۹⃣


۱-  فـرمایـش حضــرت ولــی عصـــــر(عج) است که:“بسیــار دعــا کنیــد بــرای تعجیــل فــرج،کـه همــانــا آن فـــرج شمــا اسـت”.

۲-  ایــن دعــا سبـب زیــاد شــدن نعمتهــاســت.

۳-  اظهار محبــت قلبــی بــه
امـــام زمـــــان (عج)اســـت.

۴- از نشانه های انتظار است.

۵- زنــده کــردن امــر ائمــه ی اطــهار(ع) اســت.

۶-  مــایــه ی نــاراحتــی شیــطان لعــین اســـت.

۷- نجــات یـافتـــن ار فتنــه هــای آخــر الــزمان اســت.

۸-  ادا نمـــودن قسمتــی از حقــوق آن حضــــــرت اســـت.

۹-  تعظیـــــم خــداونــــد و دیـــن خــداونــد اســـت.

۱۰- حضـــرت صـــاحــب الـــزمان(عج) در حــق او  دعــا می کنــد.

الفبای مهدویت؛ مجتبی تونه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج!

خواندن مطالب مفید بیشتر
دولت كريمه بخش دوم

نوشته‌های مرتبط

شباهت امام زمان و حضرت یوسف

Montazer

آمادگی و انتظار

Entezar

حضرت مهدی چطور ظهور می کند

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد