پرسمان دین

آیا شیطان میتواند درخواب به شکل انبیاء واولیاء یا بصورت امام زمان علیه السلام بیاید؟

?سوال:سلام.وقت بخیر؛آیا شیطان میتواند

درخواب به شکل انبیاء واولیاء یا بصورت امام زمان علیه السلام بیاید؟!


?پاسخ:ازاینکه شیاطین به صورت انبیاءوائمه معصومین وشیعیان ظاهر بشوند نفی شده است یعنی شیطان نمی تواند درقالب این افراد حتی درخواب ظاهرشود.
امام رضاعلیه السلام درحدیثی که شیخ صدوق نقل کرده است ازاجداد خود که به رسول خداصلی الله علیه وآله می رسد می فرماید:هرکس مرا درخواب بیند خودم را دیده است چون شیطان به شکل وصورت من وهیچکدام ازاوصیاءمن وبه صورت هیچکدام ازشیعیان آنها ظاهرنمی شود.(من لایحضره الفقیه،ج2،ص585)این حدیث را شیخ صدوق درامالی ودیگر کتب خود نیزنقل کرده است.
درکتاب کمال الدین نیز می فرماید:روایت شده است که شیطان به صورت پیامبر ووصی پیامبری ظاهر نمی شود.(کمال الدین،ج1،ص70)?

نوشته‌های مرتبط

خائف خطاب شدن امام زمان در زیات امام زمان

Entezar

در عصر ظهور کدام خصلت جوانان بروز میکند

Montazer

اللهم سهل محرجه چه معنی دارد

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد