احادیث امیرالمومنین علی(ع)

آمین گفـتن امام زمان(عج) بر دعـای ما

phoca thumb l emam zaman 207 - آمین گفـتن امام زمان(عج) بر دعـای ما

جان آقام ( عج ) . . .

✨آمین گفـتن امام زمان(عج) بر دعـای ما✨

?حضرت اﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ علی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺯُﻣَﻴْﻠﻪ فرمودند:

?✍ﺍﯼ ﺯمیله! ﻫﻴﭻ ﻣﺆمنی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺍﻭ ﻣﺮﻳﺾ می ﺷﻮﻳﻢ، ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﺆمنی، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﻭ، ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﻢ، ﻭ ﺩﻋﺎئی ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺁﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﻴﻢ، ﻭ ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍیش ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ.?⚡️


? ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺹ 452؛
? ﻣﻜﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ، ﺝ 1، ﺹ 163

نوشته‌های مرتبط

حدیث نور کیست

Montazer

حدیث آخرالزمان

Entezar

سخنان امام علی درباره اخرالزمان در الزام النّاصب

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد