آذر ۲۶, ۱۳۹۷
حضرت ولی عصر(عج)

شعرآقا ســـــــــلام! بازمنــم ،خاڪ پایــــتان .

آقا ســـــــــلام!

بازمنــم ،خاڪ پایــــتان .

دیـــوانه ای ڪه لڪ زده قلبــــش برایــــــتان !    

در این ڪلاس ســــرد، حضور تو واجب است.    

این بار چندم است ڪه استاد غایب است ؟    

نرگس شڪفتــــه است تو را داد مي زنـــد.    

 آقا بیا ڪه فاصـــــله فــــــریاد مي زنــــــــد.    

این روزها نمي شــــــــــــود اندوهگین نبود.    

دلــــــواپس نهایــــــــت تلخ زمیــــــــن نبود

امروز دلم عجیب تو را درد مي کشـــــــد.    
 
دستم مدام واژه ی « بر گــــــــــرد » مي ڪشـد.    

امضاء : دو چشم خیس و دلي در هوایتـــان ،    

دیوانه ای ڪه لڪ زده قلبش برایتــــــــــان . . .

    ?اللهم عجل لولیک الفرج ?  

Related posts

شعر مهدوی این جمعه هم گذشت

کبری خجسته

شعر امام زمانی آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد

Montazer

شعر امام زمانی رنج شیرین انتظار

Montazer

دیدگاه شما چیست؟