آفتاب خانه ما قسمت اخر

آفتاب خانه ما قسمت اخر

داستان

آفتاب خانه ما
قسمت پایانی

✍در راه فکر کرد که باید هر طور شده ، از روی کتاب بنویسد . سپس سرِ فرصت بنشیند

و به حرف های استادش ، پاسخ های علمی بدهد .رونویسی همه ی کتاب کار سختی بود .

آن هم در آن فرصت کم . به خانه رسید. قلم و دوات و کاغذ آورد . پشتِ میزِ کوچکش نشست

و دست به کار شد . او کلمه به کلمه نوشت و نوشت تا این که شب شد . نماز مغرب و عشا را که خواند ،

دوباره نوشت . حتی سر سفره ی شام هم نرفت و دست از کار نکشید. شب به نیمه رسید. چشم های

خسته اش پر از خواب شد . پلک هایش سنگینی می کرد . چند بار صورتش را شست. شمع کوچکش

داشت تمام می شد . پلک های علامه سنگین شد . او در کنار کاغذهای نانوشته به خواب رفت .

علامه در خواب بود که درِ اتاق باز شد . نور سپیدی اتاق را روشن کرد . انگار صبح از راه رسیده بود ،

اما هوای بیرون تاریک بود . او چیزی نفهمید . دستِ مهربانی کاغذها را جلو آورد. کسی

به پشتیِ کوچکِ اتاق تکیه داد . کاغذها را روی هم چید . قلم را به دوات زد و شروع به نوشتن کرد .

سپیده می خواست سر بزند که علامه چشم گشود . تا کاغذها را دید نگران شد . با ناراحتی آن ها را جلوی خود کشید .

بعد از پنجره به آسمان نگریست . وقت نماز صبح بود . با دلِ گرفته ، گفت : وای بر من، خوابم برد .

همه ی تلاشم بی نتیجه ماند! تا برخاست وضو بگیرد ، چشمش به یکی از کاغذها افتاد . خطِ زیبایی داشت .

خطِ خودش نبود . کاغذ را برداشت و خوب دقت کرد . به کاغذهای دیگر هم نگاه کرد . دل شوره گرفت .

همه ی صفحه ها را با عجله نگاه کرد . سپس پایین آخرین صفحه را خواند که نوشته بود :

– نوشت این کتاب را محمد بن حسن عسکری ، صاحب الزمان. پاهای علامه سست شد .

دوباره به کاغذهای دیگر خیره شد . باقیِ کتاب به خطِ زیبایی نوشته شده بود . گریه اش گرفت .

دست به آسمان بلند کرد و بازاری گفت : دیشب امام زمان مهمانِ خانه ی من بود و من در خواب بودم .

وای بر تو محمد تقی حلی! وای برتو ! این خطِ امام ِ عزیزِ توست، اما تو در خواب بودی و او را ندیدی! وای برتو … .

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

* علامه محمد تقی حلی از عالمان شیعه است که در عراق می زیست.

آفتاب خانه ی ما
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖سلام علیرضا 21 ساله هستم انشا الله بتونیم سرباز خوبی برای امام غایبمون باشیم -------------------------------------------------- ID Telegram : Alireza145


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 10 =