برچسب: , , , , , ,

811714478_78039

داستان منجم یهودی

?”منجم یهودی“ ?هنگام تولد حضرت ولى عصر علیه السلام منجمى یهودى در قم...

داستان علوى واقعى اوست

?”داستان علوى واقعى اوست!” ?حسن بن محمّد بن قاسم گويد: ?در يکى از محلات...

داستان مرد فلج وعنايت مولا

?”داستان مرد فلج وعنايت مولا” ?سيّد على بن عبد الحميد مى گويد: سال ۷۸۹...