برچسب:

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان سرمه متبرک

سرمه متبرک محمّد بن عیسى بن احمد زرجى مى گوید: