دسته بندی: امام صادق (ع)

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث دولت باطل

حدیث خداوند در سوره اسراء آیه ۸۱ میفرماید: «و قل جاء الحق و زهق الباطل ان...

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث قائم ال محمد (ص)کیست

حدیث خداوند در سورهاسراء آیه ۳۲می فرماید:

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

متقون چه کسانی هستند

حدیث خداوند در آیات ۲و۳سوره بقره می فرماید:

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث مضطرّ و درمانده کیست

حدیث خداوند در آیه ۶۲سوره نمل می فرماید: «أمّن یجیب المظطرّ اذا دعاه و یکشف...

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث بندگان صالح وارثان زمین

حدیث خداوند در آیه ۱۰۵ سوره انبیاء میفرماید: «و لقد کتبنا فى الزبور من...

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث نابودیه کافران و مشرکان

حدیث 🌸خداوند در آیه ۳۳سوره توبه می فرماید: «هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین...

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

حدیث طولانی شدن غیبت

حدیث 🌸امام صادق(علیه السلام):

IMG_20160403_181504

انتظار روش امامان علیه السلام

حدیث ?انتظار روش امامان علیه السلام

photo_2016-08-31_00-15-27

دعای امام صادق (ع) در روز عاشورا

حدیث دوران غیبت دوران حبس امام دوران غیبت

phoca_thumb_l_emam-zaman (86)

حدیث او تنهاست

? حدیث او تنهاست ?امام صادق(علیه السلام) خطاب به مفصّل: «ای مفصّل،او تنها ظهور...