دسته بندی: امام موسى كاظم(ع)

01emamzaman

حدیث امام کاظم(ع)درمورد امام زمان(عج)

??  امام کاظم عليه السلام فرمود: ??وقتي که پنجمين فرزند از هفتمين امام، غايب...

حدیث امام کاظم (ع) در رابطه با ظهور

?امام کاظم? ✅✅«يغيب عن ابصار الناس شخصه و لا يغيب عن قلوب المومنين ذکره، و هو...

مگر ممکن است که بدون خروج سفياني

 ?امام کاظم? ??«يقم القائم بلاسفياني؟ ان امر القائم حتم من الله، و امر...

حدیث چه مقامی بالاتر از این

“چه مقامی بالاتر از این؟!” ?امام موسى كاظم (عليه السلام): ?«طوبى لشيعتنا...